Laatst bijgewerkt op 06-05-2019

Versie: 1.2

Bij gebruik van www.www.mylocalshop.nl gaat bij gebruik akkoord met de volgende basis-voorwaarden:
 • U bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van uw account.
 • Maximaal 1 account per persoon.
 • De aanvullende voorwaarden zijn een toevoeging op de algemene voorwaarden, de basis-voorwaarden komen niet te vervallen wanneer de aanvullende voorwaarde(n) van kracht zijn.
 • U gaat akkoord met de Privacy Policy
 • Mylocalshop is in geen geval aansprakelijk voor schade van ondernemers en derde partijen
 • De retournering van producten verschilt per ondernemer, en valt te verkrijgen bij de betreffende ondernemer die de advertentie geplaatst heeft.
 • Voor klachten en suggesties over advertenties die door ondernemers geplaatst zijn kan u terecht bij de betreffende ondernemer.
 • Mylocalshop is gerechtigd de Algemene voorwaarden aan te passen, en met een minimale duur van 14 dagen in te laten gaan op moment van schrijven, Mylocalshop hoeft gebruikers waar geen mailadressen van bekend zijn niet op de hoogte te stellen van de aanpassingen, indien u niet akkoord gaat met de betreffende nieuwe voorwaarden dient u binnen het termijn van 14 dagen nadat de nieuwe algemene voorwaarden in werking treden een mail sturen naar info@mylocalshop.nl om uw account op te zeggen.
Bij registratie als nieuwe ondernemer gaat u akkoord met de volgende aanvullende voorwaarden:
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van foto's met auteursrechten, indien Mylocalshop een auteursrechten claim ontvangt verhaalt Mylocalshop deze op de ondernemer die de betreffende foto(s) geüpload heeft.
 • U mag geen content uploaden die illegaal is onder de Nederlandse wetgeving.
 • U moet voldoen aan de regels voor uw onderneming
 • In het bezit zijn van een geldige Kvk registratie
 • Een fysieke winkel hebben in de regio van uw Mylocalshop aanmelding (uitgezonderd wanneer er producten of diensten aangeboden worden die echt iets toevoegen aan het lokale winkelbestand, dit is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van Mylocalshop).
 • Voedingswaren die behoren tot de koude-keten, m.a.w. alles wat wettelijk gekoeld moet worden zonder onderbreking tot bij de consument mogen niet aangeboden worden op Mylocalshop.
 • Producten die kunnen conflicteren met de ethische waarden die Mylocalshop uitdraagt (zoals bv. erotische producten, vuurwapens…) zijn niet toegestaan.
 • Eventueel abonnementsgeld dient op tijd betaald te worden.Eventueel abonnementsgeld dient op tijd betaald te worden.
 • Mylocalshop is in geen geval aansprakelijk voor schade van klanten en derde partijen.
 • Bij het aanmaken van een advertentie geef je Mylocalshop het volledige recht om geuploade afbeeldingen te (her)gebruiken voor privé en commerciële doeleinden, inclusief aanpassen van de afbeelding zonder de verplichting een eventuele attribution bij de afbeelding te hoeven vermelden of een royalty te hoeven betalen. Stockfoto's die hergebruikt worden van het internet die een andere licentie hebben zijn uitgezonderd van dit recht, dit geld alleen voor afbeeldingen die door de plaatser van de advertentie zijn gemaakt, of als de plaatser toestemming heeft gekregen van een derde partij om deze foto te mogen gebruiken op Mylocalshop en de bijhorende licentieovereenkomst dit toestaan.
 • Producten die enkel mogen verkocht worden via een speciale licentie (zoals bv. sigaretten, vuurwapens, gevaarlijke stoffen…) zijn niet toegestaan.
Abonnementen en pakketten:
 • We hebben het gebruik van alle Mylocalshop pakketten t/m 1 september 2020 gratis gemaakt. Mocht de coronacrisis langer duren, dan zullen wij dit termijn verlengen voor weer een bepaalde periode. Normaal zijn de prijzen voor een Basis pakket bij €9,95 euro per maand en voor een Plus pakket €39,95 per maand (eea exclusief btw) Uiteraard zullen wij iedereen vooraf persoonlijk netjes benaderen of ze na deze gratis periode en crisis, gebruik van willen blijven maken van onze diensten en of ze Mylocalshop willen blijven gebruiken als promotie kanaal naar de lokale consument.
Bij registratie voor de nieuwsbrief gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:
 • U kan de nieuwsbrief opzeggen via de afmeld link onderaan de betreffende mail(s).
Bij overtreden van bovenstaande regels kan Mylocalshop passende maatregel(s) nemen waaronder:
 • Eventuele kosten en (imago)schade verhalen op de betreffende gebruiker(s) van de dienst.
 • Een aanklacht indienen bij de politie bij overtreding van de Nederlandse wetgeving.
 • Een schadevergoeding eisen.
Mylocalshop kan zonder opgaaf van reden:
 • Gebruikers uitsluiten voor het gebruiken van de service.
 • Het account volledig/gedeeltelijk blokkeren voor tijdelijke of onbepaalde tijd.
 • Ip adressen blokkeren tot de site.
Aansprakelijkheid:
 • Mylocalshop is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade van/aan derden.
Garanties:
 • Mylocalshop probeert de site altijd werkend te houden, desondanks is het niet altijd mogelijk om garantie te geven dat de site werkt zonder fouten, evenals dat de site altijd online is.
 • Zet en drukfouten voorbehouden.
Copyright voor foto's en teksten gemaakt door Mylocalshop
 • © All rights reserved by Mylocalshop
Iconen die gebruikt worden op deze website zijn van derden partijen

Gratis aanmelden als consument

Profiteer direct van volop voordeel.